KONTAKT

Stocksätterskolan 

Norrgårdsgatan 25 694 34 Hallsberg 

Expedition: 

Nagham  Al Ssindi 0582-68 54 01, e-post nagham.alssindi@edu.hallsberg.se

Telefax 0582-68 50 16

Karina Lindh 0582-68 54 03, e-post karina.lindh@edu.hallsberg.se

Veronie Lejonord, rektor för Stocksätterskolan 0582-68 52 35, veronie.lejonord@edu.hallsberg.se

Annette Botersten, bitr rektor för Stocksätterskolan 0582-, annette.botersten@edu.hallsberg.se

Måltidspersonal och lokalvårdare tel: 0582- 68 54 13 

Vaktmästare tel: 0582- 0582–68 53 93

Lämna en kommentar