​Hej alla vårdnadshavare till elever på Stocksätterskolan!

Nu har ännu en termin passerat och det har återigen blivit dags för en välförtjänst julledighet.   

I det här brevet vill jag inte bara tacka för den här terminen, utan också meddela att jag i januari ska avsluta min tjänst som rektor här på Stocksätterskolan. Jag vet inte om alla känner till att jag förutom att vara rektor på Stocksätterskolan, också är enhetschef på modersmålenheten i Hallsberg. Det har varit fantastiskt roligt att få lära sig så mycket om flerspråkighet som mina dubbla uppdrag har inneburit. Nu kommer jag fortsätta mitt arbete i Örebro på enheten för flerspråkighet, vilket innebär att jag kommer att fokusera helt på att erbjuda elever med annat modersmål undervisning av god kvalitet på sitt hemspråk. 

Även om det nya uppdraget ska bli spännande så är det vemodigt att lämna uppdraget som rektor på Stocksätterskolan. Den värme som finns inom skolans väggar kommer inte bli lätt att ersätta på någon annan arbetsplats. Det har varit både utvecklande och utmanande, men framför allt jätteroligt att vara en del av det arbete där pedagoger och andra vuxna tillsammans jobbar för att skapa en trygg och glädjefylld skolmiljö där alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.  

Nu vill jag avsluta med att tacka för det samarbete som vi haft under de senaste åren och önska er tillsammans med era barn en skön ledighet och lycka till i framtiden.   

 

Allt gott!  

 

Sara Tärnqvist  

Lämna en kommentar