Viktig info! Test av Hesa Fredrik måndag 7/3

 

VMA (Hesa Fredrik) må 7/3 kl 15:00. MSB har utifrån rådande läge uppmanat media att sprida att
måndagens signal är ett test och att det inte finns någon anledning till oro. Läs mer Information vårdnadshavare 220304 från förvalttningschef och verksamhetschef samt på Hallsbergs kommun hemsida.

Lämna en kommentar