Talangjakten 2020!

Årets talangjakt på Stocksätterskolan kunde genomföras trots rådande omständigheter. Tack vare digital teknik och ett fantastiskt elevråd kunde alla få se skolans talanger via en länkad inspelning. Efter den sedvanliga omröstningen korades en vinnare, läs mer på elevrådet.se

Grattis säger vi till alla deltagare!

OBS! Viktig info! Skolan öppen som vanligt!

Meddelande från skolans rektor:
Idag har vi skickat med eleverna sina lärplattor hem. Det var inte meningen att det skulle göras idag. Att det blev så beror på en intern kommunikationsmiss.
Vi kommer att skicka med plattorna hem igen vid ett senare tillfälle. Då ska ni vårdnadshavare testa att er internetuppkoppling fungerar bra. När det är dags kommer ni att få information om detta.
Vi testar det för att vara så förberedda som möjligt om det skulle komma direktiv om att eleverna ska delta i undervisningen hemifrån. Just nu finns inga sådana direktiv och skolan är öppen som vanligt.

Skolsköterskan informerar!

Här kommer en hälsning från vår skolsköterska Carin:

I dessa Corona-tider är det viktigt att vi hjälps åt att minska smittan i samhället för att skydda de gamla och sjuka som kan drabbas hårdast av att få covid-19.

Om vi följer dessa hygienråd kan vi bidra till att minska att smittan sprids.

Ni som elever på Stocksätterskolan är jätteviktiga i arbetet med att förhindra att coronaviruset sprids. Om du vet hur och när du ska tvätta händerna kan du visa andra , t.ex sina föräldrar.

Det är viktigt att nysa och hosta i armvecket eller i näsduk. Om man har hosta och förkylning ska man vara hemma.

Film om hur du tvättar dina händer:

Tips för de yngre barnen på skolan

Handtvättsången

Melodi: Blinka lilla stjärna

Tvätta, tvätta liten hand. Bort med smuts och bort med sand

Mellan, i och ovanpå. Gnugga tummen, båda två

Tvätta, tvätta liten hand Bort med smuts och bort med sand.

 

Texten är framtagen av HYFS, Hygiensköterska i förskolan.

Respektera avspärrningarna!

Igår hade vi elevråd och då togs det upp att det finns elever på vår skola som tar sig innanför avspärrningarna som finns uppsatta mellan Eken och Rönnen. Dessa avspärrningar finns där för att takrenovering pågår och för att det är en arbetsplats. Det är för allas säkerhet som dessa staket finns och för att arbetarna ska kunna utföra sitt jobb. Respektera dessa staket! Gå inte innanför! Här kommer en hälsning från vår rektor Peter:

Info om Corona-viruset.

All verksamhet pågår som vanligt på Stocksätterskolan och alla grundskolor i Hallsbergs kommun. Det finns ingen person bland elever eller personal som är smittad på vår skola. Är man sjuk ska man självklart vara hemma, men så länge som man är frisk ser Folkhälsomyndigheten ingen anledning att barn stannar hemma från skolan. Viktigt att all eventuell frånvaro anmäls till skolan. Här kan du läsa informationen från Hallsbergs kommun.

Alléskolan har beslutat att stänga måndag och tisdag pga att en ur personalen och en elev har drabbats av coronaviruset. Detta har skapat oro på vår skola men vi har inget virus här! Elevrådet har talat med vår skolsköterska Carin om denna situation och även med vår biträdande rektor Sara. De ger lugnande besked. Se vad de säger om den uppkomna situationen:

 

Eftersom vi inte har någon tvål i våra klassrum, men det finns på toaletterna, så har elevrådet kontaktat vår biträdande rektor Sara och hon har lovat att det ska köpas in tvål under dagen så att det finns i alla klassrum.

​Hej vårdnadshavare till barn på Stocksätterskolan!

På Stocksätterskolan arbetar vi för att skapa en god lärmiljö där alla ska trivas, utvecklas och vara sig själva. Vår värdegrund bygger på kunskap, trygghet och glädje. Vi strävar efter att personal, elever och vårdnadshavare ska ta ett gemensamt ansvar för att skolan ska vara en plats där man respekterar varandra och att man behandlar varandra väl. 

Som ett led i arbetet med vår värdegrund kommer vi jobba extra med hur man beter sig mot andra och kommer därför införa nolltolerans mot skojbråk och dåligt språkbruk. Vi vill ha en kultur på skolan där det inte är ok att slåss eller bråka i någon form för att säkerställa att lärmiljön blir så trygg och positiv som vi önskar.

I det förebyggande arbetet vill vi att ni pratar med era barn om det här hemma, så att de känner sig trygga i att vi som vuxna står enade i arbetet kring att skapa bästa möjliga skolmiljö för dem.  

Alla vårdnadshavare kommer att få hem denna info i brevform, som också går att läsa i sin helhet här eller genom att klicka på respektive språk nedan.

arabiska

thai

tigrinja

 

Med vänlig hälsning 

Peter Malmström Jonsson, Rektor 

0582-685402                                                   

Sara Tärnqvist, Biträdande rektor 

0582-685235