El Sistema

Hösten 2016 startade musikprojektet El Sistema som är ett samarbete mellan Stocksätterskolan och Kulturskolan.

El Sistema är en världsomspännande rörelse och ett arbetssätt som från början kommer från Venezuela och som nu finns i 65 länder. Det handlar om hur man med hjälp av musiken som medel ger barn och ungdomar verktyg att skapa sig en meningsfull fritid och att ta del av kulturella aktiviteter. Barnen lär sig socialt samspel,visa respekt, får självförtroende och mår bra med musiken. Det blir också en möjlighet för hela familjen att ta del av gemenskap kring musik.

El Sistema kan bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle, öka integrationen och minska utanförskap i samhället.

Stocksätterskolan arbetar 3 kulturskolepedagoger i samarbete med skolans lärare i förskoleklass, årskurs ett och i en frivillig fritidsorkester med barn i årskurs två. Barnen får musik 2 grr per vecka.

I förskoleklassen sjunger vi mycket sånger som gynnar språkutvecklingen och jobbar med puls och rytm, och i åk ett får barnen börja spela instrument:

tvärflöjt och fiol.

Utöver musiklektioner får barnen tillfällen att framträda med sång och musik på regelbundna s.k ”Vänstayca 3 ggr per termin där familj och vänner kommer och lyssnar och samlas kring gott fika. Barnen syns och hörs också vid olika tillfällen i staden bl.a i samband med Hallsbergs-marknaden på kulturskolekalaset, företagsmässan och på äldreboendet Vernes backe. De gör en gång om året utflykt till Örebro konserthus och träffar professionella musiker i Örebro kammarorkester.

Detta är ett  3-årigt projekt som finansieras av kommunala och statliga pengar.

Läs mer om El Sistema på www.elsistema.se

Kontakt Samordnare El Sistema Heléne Gustafsson

helene.gustafsson@edu.hallsberg.se

072-5400790