Elevråd

Elevrådets brev till Hallsbergs politiker.

Polikernas svar på elevrådets frågor.

Elevrådet är ett forum där eleverna har möjlighet att påverka sin skolsituation. Elevrådet strävar efter ett bra samarbete mellan elever och skolpersonal.

elevrad

På Stocksätterskolan finns ett elevråd som består av två representanter från varje klass, två pedagoger och rektor. Elevrådet lyfter bl a frågor som kommer från klassråden. Elevrådet träffas en gång i månaden och vid varje möte skrivs protokoll. Elevrådet arbetar bla med:

  • Trivselregler på skolan
  • Förslag till rastaktiviteter och regler för rastlekar
  • Inflytandefrågor
  • Skolgårdsmiljön
  • Talangjakten

2 svar på ”Elevråd”

  1. Jag tycker att ni borde ha talangjakten i alléhallen för att det finns mycket plats, alla barn kan sätta sig på bänkarna utan att stå eller hämta sina stolar ute och man kan få plats inne i hallen med att ha alla mikrofoner. Med tisdagarna tycker jag att man skulle kunna ha vattenballong krig

    Svara

Lämna en kommentar