Elevrådsprotokoll

Elevråds protokoll  11/9 – 2013

Närvarande:

Anna, ansvarig

Lukas, rönnen 6 ordförande

Matilda, rönnen 6 sekreterare

Ludwig, eken 3

Ann Marie, eken 3

Radu, rönnen 4

Ida, rönnen 4

Noel, rönnen 5

Moa, rönnen 5

§ 1 Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Föregående protokoll uppläses och godkändes.

§ 3  Rapport från Anna.

18/9 skolfotografering för elevrådet. kl. 10.20 –  10. 30.

Elevrådet ska i fortsättningen fånga upp olika diskussionsfrågor på skolan att arbeta med. Personalen kan skriva upp frågor i personalrummet och för eleverna kommer vi ordna en  brevlåda.

§ 4 Alla klasser läser upp det som framkommit på deras klassråd.

Klass 1 : Tänk på att alla ska vara snälla mot varandra,  även om man bråkar på skoj kan man ta illa upp. Använd ett trevligt språk och säg bra saker till varandra. Vi vill ha fler klätterställningar och hinder till sparkcyklar.

Klass 2 : Ej närvarande

Klass 3 : Vill att basket korgen ska lagas och fotbollsmålet. Önskar fotbollar, basketbollar och tennisrack.

Klass 4 : Inget att ta upp.

Klass 5 : Vill att  ringklockan ska ringa efter varje rast.

Klass 6 : Inget att ta upp.

§ 5 Beröm.

Åk 1: Beröm till skolan för att alla är så snälla.

§ 6  Övrigt.

Vi diskutera det som femmorna tänkte på om rast klockan.

Elevrådet har önskemål om att ringklockan ska  ringa in på alla raster.

§ 7 Ordförande avslutar mötet.

Lämna en kommentar