Elevråd

Elevrådet på skolan har representanter från varje klass från årskurs 1-6. Elevrådet har en egen blogg, elevrådet.se