Glädje – kunskap – trygghet

Vi i trivselgruppen har arbetet med våra tre ledord och pyntat korridorerna med roliga historier för att sprida glädje, faktablad för att sprida kunskap och kompis uppmaningar för att sprida trygghet.