SJUKANMÄLAN

Om ditt barn skulle bli sjukt eller av annan orsak ej kan delta i undervisningen är det viktigt att du som förälder/vårdnadshavare meddelar skolan detta via appen Tieto, SMS eller telefon.

Telefonnummer för sjukanmälan:                                

Eken                    073-044 35 24

Rönnen                072-2186050

Ängen                  072-2198308

Följande rutiner gäller anmälan och registrering av frånvaro samt ledighet för elever på Stocksätterskolan:

 • Vid sjukdom meddelas skolan senast kl 7.45 samma dag. Sjukanmälan ska göras varje dag via appen Tieto, SMS eller telefon, se nedan. Det är vårdnadshavare som gör sjukanmälan (ej syskon eller kompis).
 • Vi registrerar all frånvaro för årskurs F-6 i Edwise; såsom beviljad ledighet, anmäld frånvaro, oanmäld frånvaro och sena ankomster. Mer än 5% oanmäld frånvaro innevarande termin registreras på terminsbetyget fr.o.m årskurs 6.
 • Om en elev uteblir utan giltigt skäl skall vårdnadshavare, enligt skollagen, informeras samma dag om att eleven varit frånvarande. Därför är det av största vikt att vi har aktuella telefonnummer så att vi alltid kan komma i kontakt med hemmet. Om du är osäker – meddela aktuellt telefonnummer till ditt barns klasslärare.
 • Kortare ledighet för en elev får, enligt skollagen, beviljas för enskilda angelägenheter. Vid synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Klasslärare får bevilja ledighet upp till 5 dagar per läsår och rektor beslutar om längre ledighet. Blankett för ledighetsansökan finns på hemsidan eller kan fås av klasslärare. Vid nationella prov (årskurs 3 och 6) beviljas inga ledigheter (information om datum finns på www.skolverket.se).

 

 

4 svar på ”SJUKANMÄLAN”

 1. Hej!
  ville bara säga att er nya hemsida är jätte fin!
  Mer överskådlig, bra jobbat!

  Häls Annika

  Svara
 2. Hej!
  ville bara säga att er nya hemsida är jätte fin!
  Mer överskådlig, bra jobbat!

  Häls Annika

  Svara

Lämna en kommentar