Lisa Bichis

Mitt namn är Lisa Bichis och jag är skolsköterska på Stocksätterskolan. Jag ingår i skolans elevhälsoteam. Mig får eleverna träffa vid hälsosamtal som vi har i förskoleklass, åk 2 och åk 4. Då pratar vi om hur eleverna trivs i skolan och om det är någonting med deras hälsa som kan påverka deras skolgång. Vid behov kan besök till skolläkaren bokas. Under grundskoletiden så genomförs även en del vaccinationer och dessa brukar ske i åk 2 och åk 5. Jag finns på plats alla dagar i veckan.