Om oss

Stocksätterskolan är en F-6 skola med cirka 340 elever, fördelade på två arbetsenheter, Eken/Ängen; Ängen förskoleklass, Eken 1-3 och Rönnen 4-6. Varje arbetsenhet har ett fritidshem. Skolan är belägen i norra Hallsberg med direkt närhet till naturen, ett naturligt inslag i både fritidsverksamhet och undervisning. I direkt anslutning till vår skolgård finns sedan några år tillbaka en spontanlekplats, vilken vi i skolan utnyttjar för såväl rastverksamhet som olika fysiska aktiviteter under skoldagen. Många klasser har en egen klassblogg och fritids har en gemensam blogg. Arabiska, engelska F – 3, slöjd samt elevrådet har egna bloggar. Skolan är utrustad med Smartboards i alla klassrum och eleverna har varsin lärplatta.

Hitta hit!

På vår skola kommuniceras det med vårdnadshavare mfl genom vår gemensamma lärplattform Haldor eller klassbloggar. Skolans gemensamma hemsida innehåller aktuell info, gemensamma aktiviteter, viktiga länkar samt ger den en inblick i skolans verksamhet. Syftet är att skapa mötesplatser för föräldrar, elever och lärare. Här ska finnas:

 • Allmän information gällande alla elever och vårdnadshavare.

   • kontakt, sjukanmälan, adress, telefonnummer

   • info, läsårstider, organisation, mm.

   • elevhälsan, presentation, telefonnr, tider

   • klass-scheman
   • matsedel

   • blanketter

   • viktiga länkar
 • Stocksätterskolans styrdokument och planer.

   • arbetsplaner/mål/uppdrag
   • likabehandlingsplan

   • kvalitetsredovisning

   • länkar till Skolverket, nationella kursplaner, ped. länkar

 • Skolans dagliga verksamhet.
   • information
   • aktuellt som gäller hela skolan
   • storsamlingar

   • utflykter

   • gemensamma aktiviteter

   • hälsningar

Vi prioriterar:
¤ att alla barn känner att de är en del av en helhet, där de är delaktiga och blir sedda.

¤ att lyfta språket! Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt och vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.¤ att lyfta språket! Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt och vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

¤ att eleverna har kunskap om målen, känner att de har inflytande, kan påverka sitt skolarbete i de olika ämnena och är med och planerar sitt arbete..

Lämna en kommentar