Förberedelseklass, Rönnen

På Stocksätterskolan har vi en klass som heter Förberedelseklass. I förberedelseklassen går nyanlända elever med utländsk bakgrund. Utöver förberedelseklassen har eleverna också en klasstillhörighet. Efter en tid skolas de successivt in i en klass på skolan för att integreras med svensktalande elever. Efter introduktion med vuxet stöd, deltar förberedelseklassens elever i första hand på idrott, slöjd, måltider, uteaktiviteter, raster mm. Förberedelseklassens pedagoger och mottagande klasslärare planerar gemensamt för en anpassad utslussning till ordinarie klass.

Lämna en kommentar