Rörelsesatsning i skolan

Vad är Rörelsesatsning i skolan?

Från och med höstterminen -21  deltar vår skola i Rörelsesatsningen i skolan. Ett arbete som ska främja möjligheterna till fysisk aktivitet under skoldagen. Insatser som skolan kommer arbeta med är bland annat att utveckla raststrukturer under skoldagen, skapa fler rörelseberikande miljöer på skolgården samt öka samsynen på skolan för fysisk aktivitet. Rörelsesatsningen i skolan är ett nationellt arbetet och i Örebro län deltar ca 20 st skolor. Projektet leds av samordnare på RF-SISU Örebro.

Rörelsesatsning i skolan INFO – Läs mer här!

Klicka för att komma åt Rastaktiviteter-schema.pdf