Miljöråd

Miljörådet ska jobba med frågor som handlar om miljön inomhus och utomhus. Inomhus kan frågorna t ex handla om vad alla på skolan kan göra för att underlätta arbetet för de som jobbar med att städa inomhus. Det kan också handla om vad alla kan göra för att det ska vara rent och ordningsamt inomhus.

Miljörådet ska jobba med frågor som rör återvinning på skolan, hur vi kan minska vår mängd sopor och återvinna mer.

Miljörådet ska jobba med frågor som rör en hållbar utveckling, både i världen men också i närområdet och på skolan.

Miljörådet ska också jobba för att alla på skolan tar ansvar för miljön utomhus, runt skolan och i närområdet.

Vi kommer att träffas ca 3 ggr/termin.