Sommarhälsning till barn och vårdnadshavare på Stocksätterskolan! 

Nu är det snart dags för ännu en skolavslutning. Den kommer att börja 8:00 torsdagen 10:e juni och vara slut ca 9:30.  

För vissa av våra elever blir det deras första skolavslutning, och för eleverna i årskurs sex blir det deras sista här på Stocksätterskolan och de fortsätter sin utbildning i årskurs sju på Transtensskolan. Vi önskar dem ett varmt lycka till. För min egen del blir det min första skolavslutning som rektor på Stocksätterskolan, och min andra om man räknar med året som biträdande rektor. Jag räknade efter hur många skolavslutningar jag deltagit vid genom livet, antingen som elev, student, lärare eller rektor, och är snart uppe hela fyrtio stycken. Det är något speciellt med skolavslutningar. Man sitter tillsammans och sjunger ”Den blomstertid nu kommer” och känner förväntningarna pirra i magen inför många veckors skön ledighet. I år blir det dock ingen gemensam avslutning, då vi precis som förra året behöver begränsa vilka vi träffar. Våra elever har dock tillsammans med musiklärare spelat in alldeles fantastiska framträdanden, som jag hoppas att ni kommer kunna ta del av digitalt. Ni kan sträcka på ryggen och vara stolta över era barns prestationer.  

Även om det är skönt att vara ledig så vet jag att skolan fyller en viktig funktion i barnens liv. Det gäller både att få möjlighet att träffa sina klasskamrater och lärare, samt att få rutiner i vardagen med en utvecklande sysselsättning. Skolan drar igång igen 16:e augusti 8:00 och då är alla barn välkomna tillbaka.  

Tack för ett fint samarbete detta läsår. Jag hoppas ni alla får en skön sommarledighet.  

/Sara Tärnqvist, rektor, med personal 

Organisation kommande läsår 21/22 

Klasser  Namn 
Förskoleklass 2122  Maria Fogelkivst, Carina Johanzon, Marie O Lindekrantz  
1a 2021a  Gunilla Gerdvall 
1b 2021b  Åsa E Nylin 
2a 1920a  Jenny Drakenberg 
2b 1920b  Louise Strömberg 
3a 1819a  Elin Axeliusson 
3b 1819b  Kristin Noord 
4a 1718a  Oskar Liljenrud 
4b 1718b  Sofie Smedh 
4c 1718c  Andreas Lundekvam 
5a 1617a  Eva S Boije 
5b 1617b  Johan Stenmark 
6a 1516a  Joakim Hammarlund 
6b 1516b  Lindha Lindvall 
6c 1516c  Veronica Sundgren 
Praktiska och estetiska ämnen samt övriga lärare    
Musik  Edvina Osmancevic 
Bild  Frank Strömberg 
Trä- och metallslöjd  Nils Mikaelsson 
Textilslöjd  Veronie Lejonord, Carina Åneus 
Idrott  Jenny Johansson, Gabi Jönsson 
Sva, so, matte  Tette Palm 
Lärare särskild undervisningsgrupp  Eero Jäppinen 
Resurslärare och elevassistenter 

 

Ronya Hjertberg, Mats Carlsson, Fadhel Ahmed, Sara Eriksson 
Elevhälsa   
Speciallärare  Maria Håkansson, Tina Karlsson Mänd 
Skolsköterska  Carin Ahl 
Specialpedagog  Annelie Rydberg 
Kurator  Josefin Ivarsson 
Skolledning   
Rektor   Sara Tärnqvist 
Biträdande rektor  Sara Dahlsberg 
Fritids   
Fritids Ängen  Jasminka Keljalic, Monika Österberg, Annalena Melin 
Fritids Eken  Anna Samuelsson, Daniel Johansson, Ronya Hjertberg 
Fritids Rönnen  Frank Strömberg, Felix Garcia, Vakant 

 

VIKTIG INFO COVID -19

Pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Till elever och vårdnadshavare i Örebro län Covid -19 info

 Stoppa smittan på sportlovet

Årets sportlovsvecka väntar. Passa på att röra på dig och hitta på aktiviteter. Träffa kompisar utomhus. Det är viktigt att du försöker fortsätta att göra saker som du mår bra av.   

Coronaviruset sprids fortfarande och det gör att årets sportlovsvecka inte kommer att bli som andra år. Vi måste hjälpas åt för att inte fler ska bli smittade.  

Tänk på det här: 

  • Träffa bara dem du brukar. Var gärna utomhus eller träffas digitalt.  
  • Håll avstånd till andra människor. 
  • Undvik platser där det kan bli trängsel.  
  • Om du ska resa ska du göra det på ett sätt som inte sprider smitta.  
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Testa dig. 
  • Testa dig vid symptom även om du är bortrest. 
  • Tvätta händerna ofta och noga. 

 Mer information om coronaviruset, hur du testar dig och vad du ska tänka på finns på regionens webbplats 1177.se. Där finns också information på andra språk. På sidan 1177.se/Orebrolan/barncorona finns information skriven särskilt för barn.  

Smittskyddsenheten, 

Region Örebro län 

 

För kännedom – covid 19

Med anledning av att vi har flera konstaterade fall i personalgruppen vill vi informera om och uppmana till att vara vaksamma på och att vara hemma vid minsta symptom samt testa sig om barnet har symptom.


Vi kommer att ha öppet på fritidshemmet som beslutat och alla barn som har anmält omsorgsbehov är självklart välkomna. Vi kommer att vidta åtgärder för att försöka minska vidare smittspridning och vill vädja till er att vara noga med att ha era barn hemma vid minsta symptom.
Vi vill också påminna om att anmäla eventuell sjukdom eller ändrat behov av omsorg (t ex ledighet) till fritids så snart som möjligt för att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt.
Sjukfrånvaron till följd av covid-19 kommer sannolikt att vara högre än vanligt även en tid in på nästa år. Därför behöver medarbetarna på fritidshemmet få möjlighet till ledighet och återhämtning för att orka ta hand om alla barn på ett bra sätt även efter jul- och nyårshelgen. Därför lägger jag med en vädjan om att vårdnadshavare inte lämnar sina barn till fritidshemmet om man inte absolut måste. Den avser mellandagarna kring jul, nyår och trettonhelgen under perioden 28 december–8 januari.
Peter Malmström Jonsson

Info angående skolledning Stocksätterskolan

 Till vårdnadshavare på Stocksätterskolan

Jag vill informera om att jag kommer att lämna min tjänst som rektor på Stocksätterskolan i samband med jullovet. Eleverna fick informationen under måndagen.

Jag har trivts bra på skolan och det har inte varit ett enkelt beslut att fatta. Stocksätterskolan är en fantastisk skola att jobba på!

En rekrytering av rektor kommer att inledas inom kort och tills allt är klart kommer skolans biträdande rektor Sara att vara rektor.

Med vänlig hälsning

Peter Malmström Jonsson