Skoljoggen på Stocksätterskolan 2022

I strålande höstväder genomfördes skoljoggen på Stocksätterskolan för 22 året i rad.

360 elever och lärare deltog i Sveriges största rörelsefest som samlar närmare 500 000 barn och unga i hela landet. Barn från förskoleklassen upp till åk6 kämpade på efter bästa förmåga och belönades med var sitt diplom. I samband med arrangemanget samlades en springslant som går till välgörande ändamål.

Brev från Bildningsförvaltningen

Hej elever och vårdnadshavare!

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till en ny termin och ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans!Under denna höst är allt lite mer som vanligt igen och personal, elever och vårdnadshavare kan mötas i skolan på vårdnadshavarträffar och utvecklingssamtal då man önskar det. Vi kan inte nog betona vikten av ett gott samarbete mellan skolaoch hem för våra barn och ungdomars bästa, dialog och samverkan är en viktig grundi allt arbete vi gör. Sveriges regering och riksdag har beslutat om vissa förändringar inom skolan som vi vill informera er om.

Läs mer här! Brev aug 22 till elever och vh

Till vårdnadshavare med barn på Stocksätterskolan

Information om skolavslutning samt kommande läsårs organisation

Torsdagen den 9 juni är det dags för skolavslutning och den kommer traditionsenligt att firas vid Hembygdsgården. Skoldagen börjar i vanlig tid, 8.00 och beräknas vara slut ca 9.30. Alla klasser samlas i sina klassrum och därefter tågar vi till Hembygdsgården där avslutning sker med sång och musikunderhållning av skolans elever.

Förhoppningsvis lyser solen på avslutningsdagen så att alla föräldrar och anhöriga kan komma och deltaga på avslutningen utan regnkläder och paraplyer.

Läs mer här! Sommaravslutningsbrev 2022

 

Enkät till vårdnadshavare med barn i grundskolan och fritidshem.

Bildningsnämnden och kommunens skolor vill genom denna enkät ta reda på hur ni anser att det fungerar med bemötande, trygghet, kommunikation och inflytande i våra verksamheter.

Svaren kommer att sammanställas på kommunnivå och redovisas till Bildningsnämnden. På respektive skola och i varje klass kommer svaren att analyseras och användas inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete i våra skolor.

Vi genomför enkäten på webben. Har ni inte möjlighet att svara hemma ger vi er möjligheten att fylla i enkäten när ni besöker ert barns skola.

Instruktioner för att svara på enkäten.

Enkäten fylls i senast 24 april sedan stängs enkäten.
Gå in på länken nedan fyll sedan i användarnamn och lösenord på startsidan då kommer du till enkäten. Användarnamn och lösenord finns på det dokument ditt barn fått med hem från skolan.

https://hallsberg.insurvey.se

Enkäten görs på sådant sätt att den enskilde deltagaren inte kan identifieras.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Resultatet kommer att presenteras på kommande föräldramöten. Tack för din medverkan!

Catharina Lindvall-Scharmer Förvaltningschef

Viktig info till vårdnadshavare från Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen  2022-02-16

Hej vårdnadshavare!

Efter annonsering och rekrytering under början av året är det nu är klart med ny rektor till Stocksätterskolan. Vi kan informera att det är Veronie Lejonord som kommer att leda skolan tillsammans med biträdande rektor Sara Dahlsberg (för närvarande tillförordnad rektor).

Då Veronie i nuläget arbetar som slöjdlärare på skolan ser vi över organistaionen. Vi kan i dagsläget inte säga när hon kommer börja sin tjänst som rektor, detta informerar skolan vidare om.

Under veckan har elever och personal på Stocksätterskolan fått ta del av denna information.

Catharina Lindvall Scharmer Erica Rosenkvist
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola och skola

 

Brev till alla vårdnadshavare!

Precis som i samhället, ser vi en ökning av sjukdomsfall och fall med Covid bland elever och personal på skolan. Vi jobbar hårt för att begränsa smittan på skolan och hoppas kunna hålla spridningen nere genom de insatser och åtgärder vi infört, även om FHMs prognos talar om för oss att smittotalen kommer att öka ytterligare den tid vi har närmast framför oss.

Under terminens första veckor har vi haft fall i tio av skolans 14 klasser. Det gör att jag nu går ut brett till samtliga vårdnadshavare med en uppmaning att ni under en tid framåt ständigt behöver tänka att ert barn kan ha varit utsatt för smitta. Var därför extra vaksamma på symptom, håll ert barn hemma och testa för Covid. Vi har kontakt med Smittskydd vid ändring av läget och återkommer till er vid eventuella åtgärder eller ny information.

För att förbereda oss på ett eventuellt läge med fjärr/distansundervisning har eleverna i 4-6 fått med ett avtal hem för underskrift för att kunna ta med sin iPad hem. Vi hoppas givetvis att vi inte kommer att hamna i ett sådant läge, men skulle vi göra det, så underlättar det att vi förberett oss på bästa sätt. Ev beslut om fjärr/distansundervisning tar inte jag som Tf rektor utan det gör Bildningsnämndens ordförande utifrån rådande läge på skolan i samråd med skola/Förvaltning och Smittskydd.

Närundervisning prioriteras alltid och vi gör vårt allra bästa i att klara bemanningen med befintlig personal samt de vikarier vi kan få tag i. Vi kan inte följa schemat fullt ut för alla klasser utan anpassningar görs dagligen. Personalen är riktiga hjältar som arbetar med barnens bästa i fokus trots att det är en extra utmanande tid just nu.

Tack för all förståelse för att det inte riktigt kan vara som vanligt på skolan. Det värmer och stärker oss mycket!

Ta hand om er!

Sara Dahlsberg

Tf rektor Stocksätterskolan