Förlängd svarstid på enkäten!

Rektorgruppen har tillsammans med förvaltningen fattat beslut om att förlänga svarstiden för vårdnadhavarenkäten för att få en bättre svarsfrekvens.

Enkäten kommer att hållas öppen t.o.m 12 maj 2024. Det gäller alltså även om det står ett annat datum på pappret med inloggningsuppgifterna! Ni som inte har gjort den, logga in och svara!

Städvecka

Under vecka 14 skulle vi ha haft en städvecka på Stocksätterskolan. Men vädret blev inte så passande för den aktiviteten! Därför tar vi det vecka 15 istället.  Klasserna kommer att städa i områdena runt om skolan. De yngre städar närmare skolan. De äldre eleverna kommer att städa områden en bit bort från skolan.

Det är Håll Sverige rent som under våren har skräpplockardagar där de uppmanar fler att gå ut och städa. Vi är anmälda som skola. Läs mer på:

Håll Sverige rent

VIKTIG INFO FRÅN REKTOR TILL ALLA VÅRDNADSHAVARE!

Vi har de senaste dagarna haft bustryckning på vårt brandalarm vilket har lett till utrymning av skolan samt att brandkåren ryckt ut. Detta belastar skolans budget och det är många tusen det rör sig om.

Vi önskar att ni vårdnadshavare pratar med era barn hemma om respekten både för skolans pengar men också för brandkårens arbete.

Vi vill också informera om att kostnaden för utryckningen kan komma att debiteras vårdnadshavare till elev som tryckt på brandlarmet.

Må väl!

Veronie Lejonord, rektor

Annette Botersten, bitr rektor