​Hej vårdnadshavare till barn på Stocksätterskolan!

På Stocksätterskolan arbetar vi för att skapa en god lärmiljö där alla ska trivas, utvecklas och vara sig själva. Vår värdegrund bygger på kunskap, trygghet och glädje. Vi strävar efter att personal, elever och vårdnadshavare ska ta ett gemensamt ansvar för att skolan ska vara en plats där man respekterar varandra och att man behandlar varandra väl. 

Som ett led i arbetet med vår värdegrund kommer vi jobba extra med hur man beter sig mot andra och kommer därför införa nolltolerans mot skojbråk och dåligt språkbruk. Vi vill ha en kultur på skolan där det inte är ok att slåss eller bråka i någon form för att säkerställa att lärmiljön blir så trygg och positiv som vi önskar.

I det förebyggande arbetet vill vi att ni pratar med era barn om det här hemma, så att de känner sig trygga i att vi som vuxna står enade i arbetet kring att skapa bästa möjliga skolmiljö för dem.  

Alla vårdnadshavare kommer att få hem denna info i brevform, som också går att läsa i sin helhet här eller genom att klicka på respektive språk nedan.

arabiska

thai

tigrinja

 

Med vänlig hälsning 

Peter Malmström Jonsson, Rektor 

0582-685402                                                   

Sara Tärnqvist, Biträdande rektor 

0582-685235 

Lämna en kommentar