Välkommen…

…till ett nytt härligt läsår med oss på Stocksätterskolan.

Alla elever börjar måndagen den 16 augusti kl 8.00 och slutar:

Förskoleklass kl 13

År 1 – 3 kl 13

År 4 – 6 kl 14.15

Organisation kommande läsår 21/22 

Klasser  Namn 
Förskoleklass 2122  Maria Fogelkivst, Carina Johanzon, Marie O Lindekrantz  
1a 2021a  Gunilla Gerdvall 
1b 2021b  Åsa E Nylin 
2a 1920a  Jenny Drakenberg 
2b 1920b  Louise Strömberg 
3a 1819a  Elin Axeliusson 
3b 1819b  Kristin Noord 
4a 1718a  Oskar Liljenrud 
4b 1718b  Sofie Smedh 
4c 1718c  Andreas Lundekvam 
5a 1617a  Eva S Boije 
5b 1617b  Johan Stenmark 
6a 1516a  Joakim Hammarlund 
6b 1516b  Lindha Lindvall 
6c 1516c  Veronica Sundgren 
Praktiska och estetiska ämnen samt övriga lärare    
Musik  Edvina Osmancevic
Hemkunskap Eric Löfbom
Bild  Frank Strömberg 
Trä- och metallslöjd  Nils Mikaelsson 
Textilslöjd  Veronie Lejonord, Carina Åneus 
Idrott  Jenny Johansson, Gabi Jönsson 
Sva, so, matte  Tette Palm 
Lärare särskild undervisningsgrupp  Eero Jäppinen 
Resurslärare och elevassistenter Ronya Hjertberg, Mats Carlsson, Fadhel Ahmed, Sara Eriksson 
Elevhälsa   
Speciallärare  Maria Håkansson, Tina Karlsson Mänd 
Skolsköterska  Carin Ahl 
Specialpedagog  Annelie Rydberg 
Kurator  Josefin Ivarsson 
Skolledning   
Rektor   Sara Tärnqvist 
Biträdande rektor  Sara Dahlsberg 
Fritids   
Fritids Ängen  Jasminka Keljalic, Monika Österberg, Annalena Melin 
Fritids Eken  Anna Samuelsson, Daniel Johansson, Ronya Hjertberg 
Fritids Rönnen  Frank Strömberg, Felix Garcia, Eric Löfbom 

Lämna en kommentar