Enkät till vårdnadshavare med barn i grundskolan och fritidshem.

Bildningsnämnden och kommunens skolor vill genom denna enkät ta reda på hur ni anser att det fungerar med bemötande, trygghet, kommunikation och inflytande i våra verksamheter.

Svaren kommer att sammanställas på kommunnivå och redovisas till Bildningsnämnden. På respektive skola och i varje klass kommer svaren att analyseras och användas inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete i våra skolor.

Vi genomför enkäten på webben. Har ni inte möjlighet att svara hemma ger vi er möjligheten att fylla i enkäten när ni besöker ert barns skola.

Instruktioner för att svara på enkäten.

Enkäten fylls i senast 24 april sedan stängs enkäten.
Gå in på länken nedan fyll sedan i användarnamn och lösenord på startsidan då kommer du till enkäten. Användarnamn och lösenord finns på det dokument ditt barn fått med hem från skolan.

https://hallsberg.insurvey.se

Enkäten görs på sådant sätt att den enskilde deltagaren inte kan identifieras.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Resultatet kommer att presenteras på kommande föräldramöten. Tack för din medverkan!

Catharina Lindvall-Scharmer Förvaltningschef

Lämna en kommentar