Brev från Bildningsförvaltningen

Hej elever och vårdnadshavare!

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till en ny termin och ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans!Under denna höst är allt lite mer som vanligt igen och personal, elever och vårdnadshavare kan mötas i skolan på vårdnadshavarträffar och utvecklingssamtal då man önskar det. Vi kan inte nog betona vikten av ett gott samarbete mellan skolaoch hem för våra barn och ungdomars bästa, dialog och samverkan är en viktig grundi allt arbete vi gör. Sveriges regering och riksdag har beslutat om vissa förändringar inom skolan som vi vill informera er om.

Läs mer här! Brev aug 22 till elever och vh

Lämna en kommentar