VIKTIG INFO FRÅN REKTOR TILL ALLA VÅRDNADSHAVARE!

Vi har de senaste dagarna haft bustryckning på vårt brandalarm vilket har lett till utrymning av skolan samt att brandkåren ryckt ut. Detta belastar skolans budget och det är många tusen det rör sig om.

Vi önskar att ni vårdnadshavare pratar med era barn hemma om respekten både för skolans pengar men också för brandkårens arbete.

Vi vill också informera om att kostnaden för utryckningen kan komma att debiteras vårdnadshavare till elev som tryckt på brandlarmet.

Må väl!

Veronie Lejonord, rektor

Annette Botersten, bitr rektor

Lämna en kommentar