Annelie Rydberg, specialpedagog

Jag heter Annelie Rydberg och jobbar som specialpedagog på Stocksätterskolan. Jag ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator och skolsköterska. Har även ett nära samarbete med kommunens skolpsykolog, språk-och talpedagog och IKTpedagog. Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta främjande och förebyggande. Som specialpedagog kan detta bl.a vara att titta på elevernas inlärningsmiljöer. Jag finns också som stöd för pedagogerna kring elever som är i behov stöd på något sätt. Jag kan delta i möten med föräldrar och pedagoger i pedagogiska frågor. Detta var några av mina arbetsuppgifter. Jag finns på skolan alla dagar i veckan.