David Sinander, kurator

 

Mitt namn är David Sinander. 

I kuratorns arbete ingår att bistå med konsultation till personal utifrån ett psykosocialt perspektiv samt att vara samtalspartner i psykosociala frågor till elever, föräldrar och personal.

Du är välkommen att kontakta mig på telefon 0582 – 68 54 54.