Till vårdnadshavare med barn på Stocksätterskolan

Information om skolavslutning samt kommande läsårs organisation

Torsdagen den 9 juni är det dags för skolavslutning och den kommer traditionsenligt att firas vid Hembygdsgården. Skoldagen börjar i vanlig tid, 8.00 och beräknas vara slut ca 9.30. Alla klasser samlas i sina klassrum och därefter tågar vi till Hembygdsgården där avslutning sker med sång och musikunderhållning av skolans elever.

Förhoppningsvis lyser solen på avslutningsdagen så att alla föräldrar och anhöriga kan komma och deltaga på avslutningen utan regnkläder och paraplyer.

Läs mer här! Sommaravslutningsbrev 2022

 

Enkät till vårdnadshavare med barn i grundskolan och fritidshem.

Bildningsnämnden och kommunens skolor vill genom denna enkät ta reda på hur ni anser att det fungerar med bemötande, trygghet, kommunikation och inflytande i våra verksamheter.

Svaren kommer att sammanställas på kommunnivå och redovisas till Bildningsnämnden. På respektive skola och i varje klass kommer svaren att analyseras och användas inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete i våra skolor.

Vi genomför enkäten på webben. Har ni inte möjlighet att svara hemma ger vi er möjligheten att fylla i enkäten när ni besöker ert barns skola.

Instruktioner för att svara på enkäten.

Enkäten fylls i senast 24 april sedan stängs enkäten.
Gå in på länken nedan fyll sedan i användarnamn och lösenord på startsidan då kommer du till enkäten. Användarnamn och lösenord finns på det dokument ditt barn fått med hem från skolan.

https://hallsberg.insurvey.se

Enkäten görs på sådant sätt att den enskilde deltagaren inte kan identifieras.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Resultatet kommer att presenteras på kommande föräldramöten. Tack för din medverkan!

Catharina Lindvall-Scharmer Förvaltningschef

Viktig info till vårdnadshavare från Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen  2022-02-16

Hej vårdnadshavare!

Efter annonsering och rekrytering under början av året är det nu är klart med ny rektor till Stocksätterskolan. Vi kan informera att det är Veronie Lejonord som kommer att leda skolan tillsammans med biträdande rektor Sara Dahlsberg (för närvarande tillförordnad rektor).

Då Veronie i nuläget arbetar som slöjdlärare på skolan ser vi över organistaionen. Vi kan i dagsläget inte säga när hon kommer börja sin tjänst som rektor, detta informerar skolan vidare om.

Under veckan har elever och personal på Stocksätterskolan fått ta del av denna information.

Catharina Lindvall Scharmer Erica Rosenkvist
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola och skola

 

Brev till alla vårdnadshavare!

Precis som i samhället, ser vi en ökning av sjukdomsfall och fall med Covid bland elever och personal på skolan. Vi jobbar hårt för att begränsa smittan på skolan och hoppas kunna hålla spridningen nere genom de insatser och åtgärder vi infört, även om FHMs prognos talar om för oss att smittotalen kommer att öka ytterligare den tid vi har närmast framför oss.

Under terminens första veckor har vi haft fall i tio av skolans 14 klasser. Det gör att jag nu går ut brett till samtliga vårdnadshavare med en uppmaning att ni under en tid framåt ständigt behöver tänka att ert barn kan ha varit utsatt för smitta. Var därför extra vaksamma på symptom, håll ert barn hemma och testa för Covid. Vi har kontakt med Smittskydd vid ändring av läget och återkommer till er vid eventuella åtgärder eller ny information.

För att förbereda oss på ett eventuellt läge med fjärr/distansundervisning har eleverna i 4-6 fått med ett avtal hem för underskrift för att kunna ta med sin iPad hem. Vi hoppas givetvis att vi inte kommer att hamna i ett sådant läge, men skulle vi göra det, så underlättar det att vi förberett oss på bästa sätt. Ev beslut om fjärr/distansundervisning tar inte jag som Tf rektor utan det gör Bildningsnämndens ordförande utifrån rådande läge på skolan i samråd med skola/Förvaltning och Smittskydd.

Närundervisning prioriteras alltid och vi gör vårt allra bästa i att klara bemanningen med befintlig personal samt de vikarier vi kan få tag i. Vi kan inte följa schemat fullt ut för alla klasser utan anpassningar görs dagligen. Personalen är riktiga hjältar som arbetar med barnens bästa i fokus trots att det är en extra utmanande tid just nu.

Tack för all förståelse för att det inte riktigt kan vara som vanligt på skolan. Det värmer och stärker oss mycket!

Ta hand om er!

Sara Dahlsberg

Tf rektor Stocksätterskolan

För info!

Idag gör Sara Tärnqvist sin sista dag på Stocksätterskolan. Vi tackar henne för denna tid och önskar henne lycka till på sitt nya arbete. Rekrytering pågår och under tiden är Sara Dahlsberg tillförordnad rektor.

Lilla Aktuellt, SVT, kommer till vår skola!

FÖR INFO!

På onsdag i nästa vecka, den 19 januari, får Stocksätterskolan besök av Lilla Aktuellt från SVT! De har sett denna elevrådsblogg och då ville de komma och besöka ett elevrådsmöte hos oss. Tyvärr har kommunen bestämt att vi inte får ha våra vanliga möten nu på grund av de strängare restriktioner från Folkhälsomyndigheten, men då återgår vi till så som vi hade det förra vårterminen och vi gör ett coronaanpassat elevråd. Detta innebär att endast våra 6:or finns med live på elevrådsmötet och att alla klasser skickar en film eller ett papper med de saker som de tog upp på sina klassråd och ger detta till Gunilla senast på måndag. Lilla Aktuellt kommer att ha 6A som ”Veckans klass” och där kommer alla att vara med i programmet. Vi kommer förutom detta att gå runt på skolan och visa på saker som vårt elevråd har fixat. Jätteroligt!

Se filmen och läs informationen till alla vårdnadshavare på skolan:

Information till samtliga vårdnadshavare på Stocksätterskolan från Lilla Aktuellt:

Information till 6A:s (de kommer att vara ”Veckans klass”) föräldrar samt till elevrådsrepresentanternas vårdnadshavare: