VIKTIG INFO FRÅN REKTOR TILL ALLA VÅRDNADSHAVARE!

Vi har de senaste dagarna haft bustryckning på vårt brandalarm vilket har lett till utrymning av skolan samt att brandkåren ryckt ut. Detta belastar skolans budget och det är många tusen det rör sig om.

Vi önskar att ni vårdnadshavare pratar med era barn hemma om respekten både för skolans pengar men också för brandkårens arbete.

Vi vill också informera om att kostnaden för utryckningen kan komma att debiteras vårdnadshavare till elev som tryckt på brandlarmet.

Må väl!

Veronie Lejonord, rektor

Annette Botersten, bitr rektor

Information från Rektor till samtliga vårdnadshavare

Det har inträffat tråkiga händelser på Rombens fritidsgård tidigare i veckan och under helgen som varit. I massmedia har vi kunnat läsa om inbrott och skadegörelse. Detta har skapat oro bland våra elever på Stocksätterskolan och under fredagen har personal fått möta många elever i samtal och frågor.

Vi har valt att gå ut med samlad information som ni kan ta del av här!

Veronie Lejonord                                                         Annette Botersten

Rektor – Stocksätterskolan                                       Bitr. rektor – Stocksätterskolan

Skoljoggen på Stocksätterskolan 2022

I strålande höstväder genomfördes skoljoggen på Stocksätterskolan för 22 året i rad.

360 elever och lärare deltog i Sveriges största rörelsefest som samlar närmare 500 000 barn och unga i hela landet. Barn från förskoleklassen upp till åk6 kämpade på efter bästa förmåga och belönades med var sitt diplom. I samband med arrangemanget samlades en springslant som går till välgörande ändamål.

Brev från Bildningsförvaltningen

Hej elever och vårdnadshavare!

Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till en ny termin och ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans!Under denna höst är allt lite mer som vanligt igen och personal, elever och vårdnadshavare kan mötas i skolan på vårdnadshavarträffar och utvecklingssamtal då man önskar det. Vi kan inte nog betona vikten av ett gott samarbete mellan skolaoch hem för våra barn och ungdomars bästa, dialog och samverkan är en viktig grundi allt arbete vi gör. Sveriges regering och riksdag har beslutat om vissa förändringar inom skolan som vi vill informera er om.

Läs mer här! Brev aug 22 till elever och vh

Till vårdnadshavare med barn på Stocksätterskolan

Information om skolavslutning samt kommande läsårs organisation

Torsdagen den 9 juni är det dags för skolavslutning och den kommer traditionsenligt att firas vid Hembygdsgården. Skoldagen börjar i vanlig tid, 8.00 och beräknas vara slut ca 9.30. Alla klasser samlas i sina klassrum och därefter tågar vi till Hembygdsgården där avslutning sker med sång och musikunderhållning av skolans elever.

Förhoppningsvis lyser solen på avslutningsdagen så att alla föräldrar och anhöriga kan komma och deltaga på avslutningen utan regnkläder och paraplyer.

Läs mer här! Sommaravslutningsbrev 2022

 

Enkät till vårdnadshavare med barn i grundskolan och fritidshem.

Bildningsnämnden och kommunens skolor vill genom denna enkät ta reda på hur ni anser att det fungerar med bemötande, trygghet, kommunikation och inflytande i våra verksamheter.

Svaren kommer att sammanställas på kommunnivå och redovisas till Bildningsnämnden. På respektive skola och i varje klass kommer svaren att analyseras och användas inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete i våra skolor.

Vi genomför enkäten på webben. Har ni inte möjlighet att svara hemma ger vi er möjligheten att fylla i enkäten när ni besöker ert barns skola.

Instruktioner för att svara på enkäten.

Enkäten fylls i senast 24 april sedan stängs enkäten.
Gå in på länken nedan fyll sedan i användarnamn och lösenord på startsidan då kommer du till enkäten. Användarnamn och lösenord finns på det dokument ditt barn fått med hem från skolan.

https://hallsberg.insurvey.se

Enkäten görs på sådant sätt att den enskilde deltagaren inte kan identifieras.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag för att kunna utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter.

Resultatet kommer att presenteras på kommande föräldramöten. Tack för din medverkan!

Catharina Lindvall-Scharmer Förvaltningschef

Viktig info till vårdnadshavare från Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen  2022-02-16

Hej vårdnadshavare!

Efter annonsering och rekrytering under början av året är det nu är klart med ny rektor till Stocksätterskolan. Vi kan informera att det är Veronie Lejonord som kommer att leda skolan tillsammans med biträdande rektor Sara Dahlsberg (för närvarande tillförordnad rektor).

Då Veronie i nuläget arbetar som slöjdlärare på skolan ser vi över organistaionen. Vi kan i dagsläget inte säga när hon kommer börja sin tjänst som rektor, detta informerar skolan vidare om.

Under veckan har elever och personal på Stocksätterskolan fått ta del av denna information.

Catharina Lindvall Scharmer Erica Rosenkvist
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola och skola