Info om Edwise

Den 13 november genomförs en förändring av grundskolans frånvaromodul. För vårdnadshavare med barn i grundskola innebär det att ni efter förändringen kommer att ha möjlighet att ta del av anmäld och oanmäld frånvaro via appen Tieto EDU. Genom appen kommer ni även att anmäla frånvaro vid exempelvis sjukdom eller tandläkarbesök. Samma funktion finns för närvarande redan för barn i förskolan så ni med barn i både förskola och grundskola känner säkert igen funktionen.

I dagsläget har ni möjlighet att anmäla frånvaro via Edwise. Den möjligheten kommer att tas bort. Funktionen finns helt enkelt inte i Tietos nya frånvaromodul som istället helt bygger på appen. Vill ni ändå använda datorn för frånvaroanmälan kommer en separat länk finnas tillgänglig via hallsberg.se för frånvaroärenden.

Bifogat i detta nyhetsmeddelande finns en manual om frånvaroanmälan för vårdnadshavare.

Per Martinsson