El Sistema

El Sistema

Hösten 2016 startade musikprojektet El Sistema som är ett samarbete mellan Stocksätterskolan och Kulturskolan.

El Sistema är en världsomspännande rörelse och ett arbetssätt som från början kommer från Venezuela och som nu finns i 70 länder. Projektet handlar om hur man med hjälp av musiken som medel ger barn och ungdomar verktyg att skapa sig en meningsfull fritid. Barnen lär sig socialt samspel, visa respekt, får självförtroende och mår bra med musiken. Det blir också en möjlighet för hela familjen att ta del av kulturella aktiviteter och gemenskap kring musik.

El Sistema kan bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle, öka integrationen och minska utanförskap i samhället.

På Stocksätterskolan arbetar sex kulturskolepedagoger i samarbete med skolans lärare i förskoleklass, årskurs ett och i en frivillig fritidsorkester med barn i årskurs två, tre och fyra. Barnen får musik två gånger per vecka.

I förskoleklassen sjunger vi sånger som gynnar språkutvecklingen och jobbar med puls och rytm, och i årskurs ett får barnen börja spela tvärflöjt och fiol.

Utöver musiklektioner får barnen tillfällen att framträda på regelbundna familjeträffar ”Vänstay” ca tre gånger per termin där familj och vänner kommer och lyssnar och samlas för att umgås. Barnen syns och hörs också vid olika tillfällen i staden bl.a i samband med Hallsbergs-marknaden på Kulturskolekalaset, företagsmässan och på äldreboendet Vernes backe. De gör en gång om året utflykt till Örebro konserthus och träffar professionella musiker i Örebro kammarorkester.

Detta är ett 3-årigt projekt som finansieras av kommunala och statliga pengar.

Läs mer om El Sistema på www.elsistema.se

 

Kontakt Samordnare El Sistema

Vanja Lindeberg