Rastaktiviteter

Varje förmiddagsrast erbjuds eleverna på Stocksätterskolan någon form av rastaktivitet. Anna Samuelsson, fritidspedagog är ansvarig för aktiviteterna som är ett led i att skapa en tryggare och trevligare rastmiljö på vår skola.

27 augusti Tornbygge 

Vinnare Johan Ljungberg, Eken 3. Johans torn mätte 54 cm.

IMG_0774 IMG_1349 IMG_2806

Lämna en kommentar