Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppens uppgifter är att arbeta för ett positivt klimat på skolan och att förebygga kränkningar av olika slag. Vid händelser av kränkande karaktär kan vi också aktivt gå in  och ha samtal med dem det berör.

Eleverna på skolan känner till Trygghetsgruppen och kan när som helst ta kontakt med någon av oss. Vi har även en brevlåda där man kan lämna meddelanden.

 

 

Lämna en kommentar