Städråd

På initiativ av lokalvårdare och elever har Stocksätterskolan upprättat ett städråd.
Vi träffas två gånger per termin och träffarna föranleds av att eleverna sammanställer eventuella frågor under ett klassråd.
Sammankallande är en pedagog som även agerar sekreterare.
Mötet inleds med att lokalvårdarna informerar om aktuellt läge gällande städning på skolan, för att eleverna sedan ska ta vid och diskutera klassernas punkter.
Protokollen återfinns på skolans hemsida.