KONTAKT

Stocksätterskolan 

Norrgårdsgatan 25 694 34 Hallsberg 

Expedition: 

Nagham  Al Ssindi 0582-68 54 01, e-post nagham.al.ssindi@hallsberg.se

Telefax 0582-68 50 16

Karina Lindh 0582-68 54 03, e-post karina.lindh@hallsberg.se

Catharina Lindvall-Scharmerrektor för Stocksätterskolan och modersmål 0582-68 54 02

Måltidspersonal och lokalvårdare tel: 0582- 68 54 13 

Vaktmästare tel: 0582- 68 54 06 

Lämna en kommentar