Om oss

Stocksätterskolan är en F-6 skola med cirka 320 elever, fördelade på två arbetsenheter, Ängen förskoleklass, Eken 1-3 och Rönnen 4-6. Varje arbetsenhet har ett fritidshem. Skolan är belägen i norra Hallsberg med direkt närhet till naturen, ett naturligt inslag i både fritidsverksamhet och undervisning. I direkt anslutning till vår skolgård finns sedan några år tillbaka en spontanlekplats, vilken vi i skolan utnyttjar för såväl rastverksamhet som olika fysiska aktiviteter under skoldagen. Många klasser har en egen klassblogg och Fritids har en gemensam blogg. Arabiska, engelska F – 3, slöjd samt elevrådet har egna bloggar. Skolan är utrustad med Smartboards i alla klassrum och eleverna har varsin lärplatta.

Hitta hit!

På vår skola har alla klasser tillgång till en blogg, alla är dock inte igång för tillfället. Skolans gemensamma hemsida är tänkt att koppla samman alla klassers och fritids bloggar, med aktuell info samt ge en inblick i skolans verksamhet.

Vi prioriterar:
¤ att alla barn känner att de är en del av en helhet, där de är delaktiga och blir sedda.

¤ att lyfta språket! Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt och vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.¤ att lyfta språket! Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt och vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

¤ att eleverna har kunskap om målen, känner att de har inflytande, kan påverka sitt skolarbete i de olika ämnena och är med och planerar sitt arbete..

¤ klassernas egna bloggar vars syfte är att användas som en mötesplats för föräldrar, elever och lärare. samt för redovisning och dokumentation av elevernas arbete samt att ge eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande. På bloggarna ska finnas:

 • Allmän information gällande alla elever och vårdnadshavare.

   • kontakt, sjukanmälan, adress, telefonnummer

   • info, läsårstider, organisation, mm.

   • elevhälsan, presentation, telefonnr, tider

   • matsedel

   • blanketter

   • övrig personal, presentation

 • Insyn i skolans övergripande verksamhet.

   • elevråd och matråd, aktuellt, presentation och protokoll

   • kamratstödjare/må-bra-team

   • utskick till vårdnadshavare från skolans verksamheter

 • Stocksätterskolans styrdokument och planer.

   • arbetsplaner/mål/uppdrag
   • likabehandlingsplan

   • kvalitetsredovisning

   • länkar till Skolverket, nationella kursplaner, ped. länkar

 • Skolans dagliga verksamhet.
   • aktuellt som gäller hela skolan

   • storsamlingar

   • utflykter

   • gemensamma aktiviteter

   • hälsningar

 •  klassernas egna bloggar (förskoleklass, år 1 – 3, 4 – 6 samt fritidshem):
   • elevarbeten

   • grovplanering

   • schema

   • info

   • veckobrev/månadsblad

   • bildspel

 • ämnesblogg, engelska, slöjd, modersmål, elevrådet

Lämna en kommentar